Dotacje

PROMOCJA PROJEKTU

Four Winds Karol Urbanowicz realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: „Podwyższenie standardów świadczonych usług przez firmę Four Winds Karol Urbanowicz.”
Celem projektu jest wzrost potencjału firmy Four Winds Karol Urbanowicz w wyniku realizacji inwestycji prowadzącej do podniesienia jakości świadczonych usług.

Planowane efekty to: podniesienie jakości świadczonych usług.

Wartość projektu: 288 661,79 PLN
Dofinansowanie: 249 993,84 PLN

PROMOCJA PROJEKTU

Four Winds Karol Urbanowicz realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: „Strategia niwelowania skutków
pandemii COVID-19 w przedsiębiorstwie Four Winds K. Urbanowicz.”

Efektem realizacji projektu będzie zmiana modelu biznesowego na
dużo bardziej odporny na dalsze obostrzenia epidemiczne związane
z epidemią koronawirusa. Analiza sytuacji branży czasu wolnego
oraz jej perspektyw, pozwoliła na znalezienie nowych usług, które
mogłyby wzmocnić pozycję firmy i zdywersyfikować działalność.
Usługi marketingowe pozwolą wzmocnić markę firmy i pozyskać
nowych klientów.

Wartość projektu: 48 806,40 PLN
Wartość kosztów kwalifikowalnych: 39 680,00 PLN
Wartość dofinansowania: 37 696,00 PLN